Årsregnskab

Fra bogholderi til regnskab
En gang om året skal der udarbejdes årsrapport pga. bogholderiet. Med baggrund som revisor, er det derfor ikke svært at skabe kobling mellem bogholderi og Årsrapport. e-bogholderen.dk klargør alt materiale til revisor, således at vore kunder typisk har væsentligt lavere omkostninger til udarbejdelse af årsrapport og evt. revision heraf.

Hvad tilbyder vi.
e-bogholderen.dk aftaler med vore kunder, hvordan vi ved årsafslutning afleverer et afstemt og specificeret regnskabsmateriale. Vi kan tilbyde, via vore samarbejdspartnere, at give et tilbud på udarbejdelse af årsrapport, herunder indsendelse af selvangivelse.

Hvorfor vælge os
Ved at vælge os som din sparringspartner i dagligdagen for dit bogholderi, kan du derved lade din revisor være din rådgiver på de områder du ønsker herfor, således revisor kan koncentrere sig herom.

Kunne dette være interessant også for din virksomhed, så kontakt os på nedenstående adresse allerede i dag.

e-bogholderen.dk – Kingosvej 21 – 4600 Køge – Telefon: 6128 4600 – mail: info@e-bogholderen.dk