Kreditorstyring kombinerer også betaling af leverandørregninger

e-bogholderen.dk åbner med det anvendte økonomisystem mulighed for et kreditorbogholderi. Det gør ligeledes, udover at give et overblik over firmaets leverandørgæld, at der kan genereres betalingsfiler til bank, således at der ikke skal ske dobbeltindtastning igen ved betaling via bank.

Hvad tilbyder vi
Hos e-bogholderen.dk mener vi, det virker professionelt over for vore kunder, at vi løser så mange opgaver som muligt, i samme arbejdsproces. Omkring kreditorstyring kombinerer vi derfor muligheden for automatisk oplæg til betaling af leverandørregningerne, således at når en leverandørregning er registreret, så er oplysningerne også lagt ind for hvornår og hvordan denne skal betales.

Vore kunders fordel
Det er afgørende at virksomhedens betalinger sker rettidig, således det ikke påvirker et ellers godt samarbejde med leverandørerne. Rettidig betaling gør ligeledes, at virksomheden ikke modtager rentenotaer grundet for sen betaling. Da betalingssystemet er integreret i økonomisystemet, gør dette, at der som yderligere gevinst opnås en automatisk bogføring heraf.

Kunne dette være interessant også for din virksomhed, så kontakt os på nedenstående adresse allerede i dag.

e-bogholderen.dk – Kingosvej 21 – 4600 Køge – Telefon: 6128 4600 – mail: info@e-bogholderen.dk